הערכים שלנו

בן & ג'ריס פועלים במשימה בעלת שלוש עקרונות שמטרתם ליצור שגשוג לכל מי שקשור לעסק שלנו: ספקים, עובדים, חקלאים, זכיינים, לקוחות, ושכנים כאחד.

שלושת העקרונות של המשימה שלנו מנחים את אופן קבלת ההחלטות שלנו.

משימת המוצר שלנו גורמת לנו לייצר גלידה פנטסטית.

לייצר, להפיץ ולמכור את הגלידה מחומרים באיכות הטובה ביותר. למצוא את השילובים המוצלחים ביותר תוך מחוייבות מתמשכת לשילוב מרכיבים בריאים וטבעיים, וקידום עסקים שמכבדים את כדור הארץ ואת הסביבה.

המשימה הכלכלית שלנו מבקשת מאיתנו לנהל את החברה שלנו לצמיחה כלכלית בת-קיימא.

כדי להפעיל את החברה על בסיס כלכלי בר-קיימא של צמיחה רווחית, הגדלת ערך עבור בעלי המניות שלנו והרחבת הזדמנויות לצמיחה בפיתוח ובקריירה של העובדים שלנו.

המשימה החברתית שלנו מחייבת אותנו להשתמש בחברה שלנו בדרכים חדשניות כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר.

כדי להפעיל את החברה בדרך שמכירה באופן פעיל בתפקיד המרכזי שעסק ממלא בחברה על ידי ייזום דרכים חדשניות כדי לשפר את איכות החיים באופן מקומי, ארצי ובינלאומי.

מובילים עם ערכים מתקדמים על פני העסק שלנו

*

בהגדרה, ייצור מוצרים יוצר פסולת. אנו שואפים למזער את ההשפעה השלילית שלנו על הסביבה.

*

אנו שואפים להפגין כבוד רב לבני אדם בתוך ומחוץ לחברה שלנו ולקהילות שבהן הם מתגוררים.

*

אנו תומכים במציאת דרכים לא אלימות להשגת שלום וצדק. אנו מאמינים שמשאבים ממשלתיים מנוצלים טוב יותר כאשר משתמשים בהם תוך התחשבות בצרכים של החברה והקהילה.

*

הקפיטליזם והעושר שנוצר ממנו לא מייצרים הזדמנות שווה לכולם. אנו מכירים בכך שהפער בין העשירים לעניים הוא הגדול ביותר מאז שנות העשרים. אנו שואפים ליצור הזדמנויות כלכליות למי אלה שנשללו מהם ולקדם מודלים חדשים של צדק כלכלי בר-קיימא הניתנים לשכפול.

*

גידול של מזון מסתמך יותר מדי על השימוש בכימיקלים רעילים ושיטות אחרות שאינן בני-קיימא. אנו תומכים בשיטות בטוחות ובנות-קיימא של ייצור מזון, המפחיתות פגיעה בסביבה, שומרות על פריון האדמה לאורך זמן ותומכות ביכולת הכלכלית של משקים משפחתיים ויישובים כפריים להתקיים.