בעיות פיינט של בן & ג'ריס

כולנו חווינו רגעי תסכול כשזה מגיע לפיינט של בן & ג’ריס. אנו מרגישים את הכאב שלכם pintproblems#.

קו מקווקוו

????? 1

דברים טובים מגיעים לאלו שמחכים.

כפות עקומות מגיעות לאלו שלא יכולים.

4

קו מקווקוו

????? 2

אין מקום. “אולי אם אני אארגן מחדש,

ואבדוק מאחור”… לא.

5

קו מקווקוו

????? 3

אצבעות דביקות. ירקות קפואים:

ההגנה הכי טובה ביותר נגד גניבת פיינטים.

פיינט מוחבא במקפיא

קו מקווקוו

????? 4

זמן למצוא שותף חדש.

להשאיר פתק מתנצל לא מחזיר את הפיינט למקפיא.

פתק התנצלות במקפיא

קו מקווקוו

????? 5

חברו הטוב של האדם? להאשים את הכלב

במעשים הפזיזים שלכם יכול ליצור השלכות חמורות.
כלב ליד פיינט ריק

קו מקווקוו

????? 6

ידיים קרות, לב חם. קשה להחזיק

פיינטים קפואים, אבל פשוט אי אפשר לעזוב.

מחזיקה פיינט עם כפפות

קו מקווקוו

????? 7

לחכות להפשרת הגלידה לקושי המושלם ביותר

היא אמנות, וסבלנות זוהי מעלה.

כפיות

 קו מקווקוו

שתפו אותנו עם בעיות הפיינט שלכם pintproblems#

קו מקווקוו